واحد کاغذ سازی واحد کاغذ سازی

واحد کاغذ سازی دارای دو خطPM1 وPM2  می باشد که با استفاده از آخال و ضایعات کاغذ اقدام به تولید کاغذهای فلوتینگ کلاس A- کلاس B و تست لاینر آلمان – تست لاینر کلاسA-کرافت لاینرA-کرافت لاینر AC، کرافت سنگین و وایت تاپ در عرض 180 تا 220سانتی متر و با گراماژ 90-110-127و180گرم می باشد.
این واحد دارای آزمایشگاه مجهز می باشد که دستگاه های CCT،CMT و مقاومت به ترکیدگی را دارا می باشد و همچنین تمامی محصولات لیبل و کد رهگیری دارند .