نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چشم انداز و ماموریت سازمان

چشم انداز(our vision)
انسان شبیه ترین موجود به خداوند است و مهمترین تاثیر خداوند در جهان خلاقیت مستمر است. بر طبق این منطق، خداوند برای خلاقیت انسان محدودیتی قائل نشده است. در کاغذ کار کسری تلاش می کنیم هر کاری را خلاقانه انجام دهیم.
ماموریت ما(our Mission)
در کاغذ کار کسری در تلاش هستیم تا با بکارگیری ضایعات کاغذی تولید کنند بهترین نوع کاغذ بسته بندی باشیم. علاقه مندیم که استانداردهای تولیدی خود را منطبق با استانداردهای جهانی ارتقا بخشیم . توانمندی ما در گرو بکارگیری تکنولوژی مناسب، ارتقاء سطح دانش و یادگیری و ایجاد سازمانی هوشیار و حساس میباشد. معتقدیم که فعالیتهای ما در محیط کسب و کار باید به گونه ای ارزش آفرین باشدکه برند کاغذ کار کسری را تبدیل به مفهومی پویا، خلاق و مسئول در محیط کسب و کار نماید. اعتقاد داریم که میبایست حافظ منافع همه ذینفعان سازمان باشیم و محدودیت های زیست محیطی را پاس بداریم وهمچنین در استفاده از منابع محدود آبی مسئولانه رفتار نماییم که در نهایت محصولات شرکت در موقعیتی پایدار و ارزشمند در میان مصرف کنندگان بتوانند بیش از گذشته جایگاه خود را حفظ و ارتقاء بخشند.
نظامنامه ارزشی شرکت کاغذ کار کسری
ارزش های کلیدی عضویت در شرکت :                                                                                                                              
1- احترام متقابل
2- همکاری
3- چالاکی
4- دانش مداری