نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد ورق سازی

واحد ورق سازی


این واحد با استفاده از انواع کاغذهای تولیدی شرکت در ترکیب با کاغذهای وارداتی به تولید ورق‌های سه لایه و پنج لایه مقوایی B فلوت، C فلوت و E فلوت اقدام می‌نماید. واحد ورقسازی توانایی تولید ورق بر اساس سفارش مشتریان در عرض‌های مختلف تا عرض 220 سانتی متر و طول ورق نیز تا 350 سانتی متر را دارد.

این واحد نیز دارای آزمایشگاه مجهزی می‌باشد که اندازه‌گیری پارامترهایی چون مقاومت کنگره ECT ، لهیدگی لبه ورق و کنگرهFCT در آن انجام می‌گیرد.