نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی


مدیریت شرکت با عنایت به این که جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر با ارزش ترین سرمایه شرکت تلقی می شود اقدام به سرمایه گذاری بر روی نزدیک به 240 نفر پرسنل در سطوح مختلف علمی و تجربی و تأسیس وتجهیز واحدهایی از قبیل: آنالیز سیستم ها و بهبود روش ها، مهندسی صنایع در کنار سایر واحدهای عمومی شرکت از قبیل تولید، فروش، مالی و ... نموده است . با تداوم سیاست توسعه، استفاده از روشهای مدرن مدیریت بهره وری، تعالی سازمانی EFQM، مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، سیستمهای جامع اطلاعاتی و بسیاری از تکنیکهای روز مدیریت در دستور کار شرکت قرار گرفته است به نحوی که توانایی آتی شرکت را در ارائه محصولات برتر افزایش دهد.
جدول زیر خلاصه ای از افراد مشغول به کار در این سازمان می باشد :

تحصیلات

بخش مدیریت

بخش تولید

بخش اداری

بخش خدمات

جمع

دکترا و فوق لیسانس

2

-

6

-

8

لیسانس

3

2

19

-

24

فوق دیپلم

-

20

4

-

24

دیپلم

-

76

5

24

105

پایین تر از دیپلم

-

34

 

45

79

جمع

5

132

34

69

240