نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون های بخش خمیر سازی

آزمون های بخش خمیر سازی


نام آزمون رديف
آزمون های بخش خمیر سازی

(consistency)  غلظت

1

Ph 

2

دما

3

(CSF)  درجه روانی خمیر

4
کاغذ سازی

گرماژ

    کاغذ فلوتینگ 1

ضخامت

2

رطوبت

3

Burst

4

CMT,CCT

5

RCT(Md,Cd)

کاغذ لاینر 1

Tensile

2
ورق سازی

گرماژ

1

Burst

2

FCT

3

ECT

4
(A4) برش کاغذ تحریر

گرماژ

1

ضخامت

2

Tensile

3

Burst

4

Brightness

5

Whiteness

6

Opacity

7

smoothness

8