نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون های بخش خمیر سازی

نام آزمون رديف
آزمون های بخش خمیر سازی

(consistency)  غلظت

1

Ph 

2

دما

3

(CSF)  درجه روانی خمیر

4
کاغذ سازی

گرماژ

    کاغذ فلوتینگ 1

ضخامت

2

رطوبت

3

Burst

4

CMT,CCT

5

RCT(Md,Cd)

کاغذ لاینر 1

Tensile

2
ورق سازی

گرماژ

1

Burst

2

FCT

3

ECT

4
(A4) برش کاغذ تحریر

گرماژ

1

ضخامت

2

Tensile

3

Burst

4

Brightness

5

Whiteness

6

Opacity

7

smoothness

8